Installatievoorwaarden - DentAdmin

Installatievoorwaarden

Een basis DentAdmin-installatie bestaat uit onze software samen met een eID-kaartlezer. Deze eID-lezer wordt aangesloten op een vrije USB-poort op uw PC. Deze poort mag USB 1.1 zijn, maar liefst USB 2.0. Indien u geen vrije USB-poort heeft die rechtstreeks op de PC aangesloten is en via een USB-hub wenst te werken, moet deze USB-hub apart gevoed zijn. Niet-gevoede USB-poorten worden door DentAdmin niet ondersteund. (Dit wil zeggen dat uw USB-hub op een stroomadapter aangesloten dient te zijn)


Printen van getuigschriften

Koos u voor een kettingprinter om getuigschriften te printen, dan is hiervoor eveneens een bijkomende vrije USB-poort noodzakelijk, eveneens gevoed en liefst USB 2.0. Deze printer heeft ook een 220 V stopcontact nodig, indien de installateur bij u ter plaatse komt, zorg er dan voor dat er een vrij stopcontact is om deze printer aan te sluiten. Een kettingprinter komt standaard met een USB-kabel van 1 meter lengte. Er moet dus zeker voldoende ruimte voorzien worden in de nabijheid van de PC waar de kettingprinter wordt aangesloten. Indien dit niet mogelijk is, laat dit ons dan tijdig weten zodat we de nodige voorzieningen kunnen nemen.


Printen van getuigschriften

Koos u eveneens voor de labelprinter (om adresetiketten en afsprakenkaartjes af te drukken), dan is ook hier een USB 2.0 en een 220 V stopcontact nodig. Beide kabels (USB & 220 V voeding) zijn elk 1 meter lang.


Algemeenheden noodzakelijk te voorzien vooraf aan de installatie van DentAdmin
 • Algemeen gezien is het noodzakelijk dat uw PC (of PC’s) met een breedbandinternet verbinding verbonden is. Wij geven absoluut geen garantie tot goede werking indien u gebruik maakt van een draadloos netwerk. 90% van de foutmeldingen die ons gemeld worden zijn te wijten aan een niet of onvoldoende werkend netwerk, in de meeste gevallen draadloze netwerken.
 • Het internet is noodzakelijk voor volgende aspecten van DentAdmin:
  • Het versturen van e-mails (recall, verwijs e-mails, behandelverslagen,…).
  • Het versturen van sms’jes vanuit de agenda of vanuit de recall.
  • Elke vorm van ondersteuning die door onze helpdesk uitgevoerd wordt maakt gebruik van uw internet verbinding om zo vlot en snel een oplossing te bekomen, dus ook voor herinstallaties of installatie op afstand.
  • Het activeren van de eID-lezer gebeurt eveneens via het internet. Indien uw pc geen verbinding met het internet kan maken (zelfs tijdelijk), kunnen wij uw eID-kaartlezer NIET installeren.
  • Het gebruik van onze Online-back-up diensten.
 • Indien geen breedbandinternet aanwezig is op de praktijk kan de installatie leiden tot verplaatsingen en bijkomende werkuren om de installatie tot een goed einde te brengen, deze zijn, tenzij anders vermeld, niet inbegrepen in de standaard installatie van DentAdmin en zullen u tegen de vigerende tarieven aangerekend worden.
 • Voor het installeren van DentAdmin zijn een aantal essentiële updates van Microsoft noodzakelijk. Deze updates kunnen enkel geïnstalleerd worden op een legale versie van Windows. Elke vorm van gekopieerde of illegale microsoft producten op uw pc’s geïnstalleerd kan ervoor zorgen dat DentAdmin niet op uw pc kan geïnstalleerd worden.
 • Indien er een security center op de computer geïnstalleerd is, kan het gebeuren dat deze de communicatie tussen verschillende software pakketen blokkeert. Het zou dus kunnen dat deze door de installateur uitgeschakeld of verwijderd moet worden. Gelieve dan ook de installatie cd bij de hand te hebben indien dat nodig zou zijn.
 • Gelieve er ook voor te zorgen dat het computer materiaal op de gewenste plaats aanwezig is. Het is niet de bedoeling dat de installateur eerst het gebruikte materiaal moet verhuizen of voor het eerst uit de doos halen en voorinstalleren voordat hij kan beginnen met de installatie van Dentadmin.
 • Wenst u een installatie op meerdere pc’s in uw netwerk dan moeten volgende voorzieningen getroffen worden:
  • Er mogen geen beperkingen wat betreft firewall-blokkeringen liggen tussen de werkstations onderling. DentAdmin maakt gebruik van een SQL-verbinding en heeft principieel voldoende met 1 TCP-poort. Indien er toch een firewall aanwezig is, moet deze toegankelijk zijn voor de installateur om deze TCP-poort als uitzondering toe te voegen zodat een vlotte werking van DentAdmin op het netwerk kan gegarandeerd worden.

RX-software

Het koppelen aan RX-software gebeurt vanuit DentAdmin dmv het openen van uw RX-pakket op basis van de technische gegevens verstrekt door de leverancier van het RX-pakket. In geen geval installeren wij RX-software, noch installeren wij de RX -software in de vorm van een netwerk. Dit moet (liefst op voorhand) uitgevoerd worden door de leverancier van de RX-software. De DentAdmin-installateur zal bij wijze van test een patiëntenfiche openen vanuit DentAdmin, indien deze test geslaagd is, maar u bijvoorbeeld geen foto’s kan nemen vanuit uw RX-pakket, moet dit verder geregeld worden met de leverancier van uw RX-pakket.


Koppeling aan andere pakketten

Het is mogelijk om de DentAdmin -agenda te synchroniseren met Google Calendar. Deze synchronisatie gebeurt op basis van verstrekker. Dus alle afspraken gekoppeld aan de juiste verstrekker worden op het moment van synchronisatie overgebracht naar Google Calender. Een Google-account dient reeds voorhanden te zijn. Om de synchronisatie vanuit Google Calendar naar uw smartphone te configureren verwijzen wij door naar de verkoper van uw smartphone.


Koppelen aan printers

Enkel indien één of meerdere printers bij ATX werden aangekocht worden deze, al dan niet vanop afstand, geïnstalleerd en geconfigureerd in het netwerk. Zoniet moeten alle printers die eventueel door DentAdmin aangestuurd worden reeds geïnstalleerd zijn en werkbaar zijn vanuit Windows. DentAdmin maakt gebruik van de Windows-wachtrijen om af te drukken waardoor een windows-installatie van de printer noodzakelijk is. Het correct uitlijnen van de getuigschriftenprinter wordt wel uitgevoerd door de DentAdmin-installateur.


Electronische identiteitskaartlezer

DentAdmin maakt gebruik van de Middleware van de Belgische overheid. (Meer info op http://eid.belgium.be) . De DentAdmin installateur installeert voor u deze middleware. In zeer uitzonderlijke gevallen kan, omwille van gelijkaardige certifieringssoftware die reeds geïnstalleerd is op uw pc, deze software niet werken op uw PC. U dient hiervoor uw pc-installateur te raadplegen die kan onderzoeken welke bijkomende software, geïnstalleerd op uw pc, de Middleware van de Belgische overheid verhindert te werken. In geen geval kan dit leiden tot het niet als geïnstalleerd beschouwen van uw DentAdmin-installatie.


Definities

Breedbandverbinding. Met een breedbandverbinding wordt verstaan: elke vorm van verbinding met het internet waarbij een downstream snelheid van minimaal 10Mbps en een upstream snelheid van 1Mbps. Deze internetverbinding mag niet gehinderd zijn door één of andere vorm van firewall. Indien dit wel zo is moeten volgende poorten toegankelijk zijn naar het internet toe: 5800-5805 UDP, 5900-5920 UDP & TCP, http (80) en https (443), smtp (25) . Raadpleeg de handleiding van uw internet router of uw internet-installateur voor meer info over uw specifieke installatie.

Minimale configuratie van een PC*:

 • Windows 10 Pro of hoger
 • Minimaal 16 GB aan RAM geheugen voor de server en 8 GB voor clients
 • Intel i5 of i7 als processor
 • Minimaal 10 GB vrije schijfruimte
 • Schermresolutie: absoluut minimum (1680*1050), aangeraden breedbeeld 1920*1080 (21,5” of hoger)
 • Hoe sneller de pc en hoe groter het scherm, hoe aangenamer het werken is met DentAdmin!
 • Virtualisatie wordt ondersteund echter vragen we u om op voorhand contact met ons op te nemen


* De minimale configuratie is enkel geldig voor DentAdmin, het is mogelijk dat andere software zoals RX-software andere eisen stelt, raadpleeg uw RX-leverancier hiervoor.

Heeft u nog vragen ?

Contacteer ons vrijblijvend